Nieuwe titels van eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/shop/rss_feed.php nl Uw wil geschiede, kinderen op katholieke kostscholen - Bast Truska http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789021406718 De levens van tienduizenden katholieke kinderen veranderden op slag toen hun ouders besloten om hen naar kostschool te sturen. Kinderen van soms pas negen of tien jaar oud kwamen terecht in een systeem dat draaide om gehoorzaamheid. De persoonlijke verhalen in dit boek – verhalen van mannen en vrouwen die tussen pakweg "" en "" onder de hoede van religieuzen werden gesteld – maken duidelijk hoe in dat kleine, gesloten universum macht en misbruik van macht hand in hand konden gaan. Sommigen werden er voor het leven getekend; voor anderen betekende kostschool een grote stap voorwaarts. Het een kon naast het ander bestaan. Maar uit dit boek blijkt nog iets anders: hoe verhalen mensen in staat stellen betekenis te geven aan ingrijpende gebeurtenissen en, misschien nog wel belangrijker, te laten zien wie zij uiteindelijk zijn geworden. Literatuur & Romans Thu, 21 Sep 2017 10:01:04 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789021406718 De Flexikok - de Brabanter Veerle http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789401447836 We eten met zijn allen anders dan vroeger. Vlees en vetten zijn niet langer de belangrijkste smaakdragers en de groentekeuken is helemaal ingeburgerd. Veerle De Brabanter leerde in de keuken stap voor stap het brede smaakpalet van de \'vegan world\' ontdekken en als moeder was ze aangenaam verrast door de rijke veggie- & vleescombinaties die ze haar gezin kon bieden. In De Flexikok vormen variatie en plezier de hoofdtoon. Het gaat om dagelijks genot waarbij ook vegans with loose morals welkom zijn: combinaties met vis en vlees behoren dus zeker ook tot het menu. Kookboeken Thu, 21 Sep 2017 10:01:02 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789401447836 What Happened - Nederlandstalige editie, Hillary Clinton over de meest onvoorspelbare presidentsverkiezingen uit de geschiedenis - Clinton Hillary Rodham http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789021567747 Dit is de Nederlandstalige editie van het indrukwekkende boek van Hillary Clinton over de meest onvoorspelbare presidentsverkiezingen uit de geschiedenis. Persoonlijke onthullingen over de strijd met Donald Trump, over de campagne, Russische inmenging en hoe ze het onverwachte verlies verwerkte. Een boek voor iedereen die wil begrijpen wat er echt is gebeurd in """""". ‘In het verleden had ik vaak het gevoel dat ik voorzichtig moest zijn in het openbaar. Alsof ik moest koorddansen zonder vangnet. Dat gevoel laat ik nu compleet varen. Ik zal alles vertellen.’ - Hillary Rodham Clinton. Bevrijd van alle beperkingen in politiek opzicht, vertelt Hillary hoe het was om de eerste vrouwelijke presidentskandidate te zijn in verkiezingen die werden gedomineerd door ongekende dieptepunten, wendingen die een romanschrijver niet had kunnen bedenken, Russische inmenging en een opponent die alle regels aan zijn laars lapte. In What happened vertelt ze hoe het was om het op te nemen tegen Donald Trump, welke fouten ze maakte, hoe ze omging met alle kritiek die ze kreeg en hoe ze het onverwachte verlies verwerkte. Hillary Clinton verloor de verkiezingen, maar is bij lange na niet gebroken of verslagen. Met haar meest persoonlijke memoires tot nu toe richt ze zich tot iedereen die wil begrijpen wat er echt is gebeurd in """""". Geschiedenis Thu, 21 Sep 2017 10:00:55 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789021567747 Hij schreef te weinig boeken - Brusselmans Herman http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789044633764 Hij schreef te weinig boeken is het ste boek van Herman Brusselmans. Het is een autobiografie waarin hij zichzelf op de hielen zit, z\'n adem in z\'n nek voelt, z\'n eigen wereld herschept, z\'n ik-personage meerdere levens geeft, en tientallen andere figuren creeert die de werkelijkheid gedeeltelijk tot fictie weten te maken. De man, de vrouwen, het werk, de jeugd, gisteren, het heden, morgen, wat misschien is geweest en mogelijk nog komt, de dieren, de motor, het drumstel, het weer, de nacht, duizend wezens en dingen, ze worden op een hoop gegooid, gerangschikt, in geuren en kleuren beschreven, van de achtergrond naar de voorgrond getrokken en vice versa, en de schrijver houdt alles pontificaal in de hand. Hij schreef te weinig boeken is een immense roman, een bravourestuk barstend van de humor en de tristesse, een monument voor degenen die bestaan en voor hen die aan dat bestaan wel of niet willen deelnemen. Herman Brusselmans legt met deze roman op tafel wie hij is: een vent, een kunstenaar, een mens van hoogten en laagten. Iemand zoals nagenoeg iedereen, maar tegelijk een van de grootste Nederlandstalige auteurs van deze tijden. Herman Brusselmans ( ) publiceerde reeds vijfenzeventig romans. Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk schrijver. Over De fouten: \'Prachtig geobserveerd en geschreven.\' ARIE STORM IN HET PAROOL \'De waarheid zoeken is zinloos in Brusselmans\' werk. De fouten is een bonte, liederlijke, breugheliaanse schildering.\' JEROEN VULLINGS IN VRIJ NEDERLAND \'Een levende legende.\' OZCAN AKYOL IN DE VOLKSKRANT \'Oergeestig en volslagen nonsensicaal.\' HP/DE TIJD Literatuur & Romans Thu, 21 Sep 2017 10:00:48 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789044633764 Wettenbundel Internetrecht """" -"""""" - - http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013145915 Eigenlijk ontkomt geen enkele juridisch professional er meer aan: het internetrecht. Van intellectueel eigendom tot cybercriminaliteit. Van e- commerce tot mediarecht. De Wettenbundel Internetrecht biedt studenten, juristen en advocaten het meest actuele en complete overzicht van dit ongekend beweeglijke rechtsgebied. De Wettenbundel Internetrecht brengt orde in de wirwar aan wet- en regelgeving binnen het ICT- en internetrecht. Het is de eerste en enige bundel die de volledige range aan onderwerpen helder op een rij zet. De wetteksten zijn geordend op de volgende thema#s: #Intellectueel eigendom #E-commerce #Computercriminaliteit #Telecommunicatie #Mediarecht #Informatiegrondrechten De Wettenbundel belicht ook de belangrijkste verordeningen op het gebied van internetrecht. U vindt up-to-date informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Deze wetswijzigingen hebben grote impact voor beoefenaars van het Studieboeken Thu, 21 Sep 2017 10:00:47 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013145915 Sociaal Memo juli """" - - http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013141030 Sociaal Memo juli """" bevat de belangrijkste feitelijke gegevens, zoals bedragen, forfaits, drempels, percentages en spelregels die u als deskundige op het gebied van sociale zekerheid en zorg dagelijks gebruikt. Alle onderwerpen komen voorbij, van volksverzekeringen en werknemersverzekeringen tot premieheffing en de Participatiewet. De uitgave biedt u daarbij niet alleen de gegevens van het huidige jaar, maar ook van de drie voorgaande jaren. Om bronnenonderzoek te vergemakkelijken, vindt u bovendien regelmatig verwijzingen naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. Actuele informatie over onze sociale zekerheid Sociaal Memo verschijnt twee keer per jaar in januari en juli - en omdat niets zo veranderlijk is als de wet- en regelgeving over onze sociale zekerheid, kunt u tussendoor voor updates terecht op www.wolterskluwer.nl/memo. Nieuw in deze editie zijn onder andere de volgende onderwerpen: · Aanpassingen rond in- en uitleenkrachten in de Wet banenafspraak en quotumheffing arbeidsbeperkten · Export AOW-uitkering aan erkende verzetsdeelnemer, oorlogsgetroffene of vervolgingsslachtoffer """"- "" · Verhoging minimumloon voor ""-, - en """"-jarigen · Minimumjeugdloonvoordeel per januari """""" in de Wet tegemoetkomingen loondomein · Beperking van uitkeringsrechten voor personen die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie · Aanpassingen in wat tot het basispakket van de zorgpolis behoort Studieboeken Thu, 21 Sep 2017 10:00:42 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013141030 Omringd door bedrog - Hampton Jones C. http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789492397386 OMRINGD DOOR BEDROG ~ C. HAMPTON JONES WELLINGTONS HELDEN SERIE In """" wordt de """"-jarige Marguerite Ross een rijke weduwe na de dood van haar veel oudere echtgenoot William Alexander. Haar manipulatieve, homoseksuele halfbroer Stephen haalt haar over om met zijn minnaar Lord Philip Agnew, Burggraaf Morvern te trouwen. Philip heeft enorme schulden en dreigt in de Schuldenaren-gevangenis te worden gegooid. Marguerite stemt toe nadat Stephen een vals gerucht heeft verspreid dat de man waar ze al jaren verliefd op is, majoor Hengist Agnew, broer van Philip is getrouwd. Op de avond van haar huwelijk met Philip komt Hengist naar huis. Hij slaagt er in om Philips plaats in de Londense High Society in te nemen, net als de plaats in Marguerites bed. Donkere wolken pakken zich boven Huize Morvern samen als de allerhoogste aristocraten in Londen hun oog laten vallen op Philips via zijn huwelijk verkregen fortuin. www.champtonjones.com Literatuur & Romans Thu, 21 Sep 2017 10:00:38 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789492397386 Dieselgate, Hoe de industrie sjoemelde en Europa faalde - Teffer Peter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789021407265 In september """" ontdekt een Amerikaans agentschap dat de werkelijke uitstoot bij dieselmotoren van het Volkswagenconcern veel hoger is dan wordt beweerd en dan is toegestaan. Wat blijkt: er wordt software gebruikt die ervoor zorgt dat de auto minder uitstoot tijdens testsituaties dan op de weg – daarmee omzeilt het bedrijf de strenge milieueisen. Het is een schandaal van enorme omvang, dat verder blijkt te strekken dan alleen Volkswagen. Inmiddels is pijnlijk duidelijk dat de nationale autoriteiten in Europa niet deden wat ze hadden beloofd en te veel vertrouwen hadden in de auto-industrie. Ook de Europese Commissie deed te weinig met aanwijzingen dat er werd gesjoemeld en om vertragingstactieken vanuit de lobby tegen te gaan. Nog altijd rijden er miljoenen dieselauto’s rond die meer uitstoten dan toegestaan en daarmee de gezondheid van duizenden Europeanen in gevaar brengen. Mens en Maatschappij Thu, 21 Sep 2017 10:00:35 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789021407265 Vitale vennootschappen in veilige handen - - http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013144512 Het is een terugkerend punt van discussie: (buitenlandse) investeerders die aandeelhoudersrechten in Nederlandse vitale vennootschappen verwerven. Aan de ene kant positief, een bijdrage aan de Nederlandse welvaart. Maar tegelijkertijd heerst de vraag: wat zijn de risico's van ongewenst (buitenlands) aandeelhouderschap voor de nationale veiligheid? Deze uitgave buigt zich over deze moeilijke kwestie. Investeerders die belangrijke aandeelhoudersrechten in Nederlandse ondernemingen die van vitaal belang zijn, verwerven. Positief of niet? In eerste instantie zou u denken: jazeker. Deze investeringen leveren namelijk potentiele groei op. Maar zo simpel is het niet. Achter dit ogenschijnlijke voordeel schuilt namelijk een potentieel probleem: gevaar voor de nationale veiligheid. Vitale vennootschappen in veilige handen werpt een licht op mogelijke veiligheidskwesties die zich kunnen voordoen indien ongewenste (buitenlandse) investeerders een belang nemen in Nederlandse bedrijven die aan de basis liggen van de nationale veiligheid. Veiligheidskwesties per sector Om een sluitend antwoord te vinden op bovenstaande veiligheidskwesties, baseert deze uitgave zich op diepgravend onderzoek, bestaande uit zowel een empirisch en theoretisch gedeelte. Het theoretische gedeelte verkent de Nederlandse en buitenlandse regelgeving, rechtspraak en rechtsgeleerde literatuur. Het empirisch onderzoek komt voort uit interviews. De auteurs beschrijven de sectoren waarin nationale veiligheid een grote rol speelt. De volgende vitale sectoren komen aan bod: energie, ICT/Telecom, drinkwater, water, transport, chemie, de nucleaire sector, de financiele sector, de digitale overheid en tot slot defensie. De relevante wet- en regelgeving voor vennootschappen in vitale sectoren is overzichtelijk in een bijlage opgenomen. Vitale vennootschappen in veilige handen is de eerste uitgave die veiligheidskwesties ten gevolge van ongewenste (buitenlandse) internationale investeringen breed aankaart. Juristen, ambtenaren, ondernemers verkrijgen een scherpere blik richting deze essentiele vraagstukken. Studieboeken Thu, 21 Sep 2017 10:00:31 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013144512 HhhH, The Man with the Iron Heart - Binet Laurent http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789402308761 Grote Hollywood-verfilming met Rosamund Pike en Mia Wasikowska in de hoofdrollen – en Barry Atsma in de rol van Himmlers secretaris Sinds de verschijning in """""" genoten al meer dan """"."""""" lezers in&#"""";Nederland en Vlaanderen van de bestseller emHhhH/em. Maar ook Hollywood heeft het boek ontdekt: de verfilming van het meesterlijke verhaal over de aanslag op ‘de Beul van Praag’ Richard Heydrich, een van de wreedste nazi’s van het Derde Rijk, is in """" te zien op het witte doek. De hoofdrollen worden vertolkt door onder anderen Rosamund Pike (emGone Girl/em) en Mia Wasikowska (emAlice in Wonderland/em, emJane Eyre/em). In """" brengt de VPRO ook een achtdelige documentairereeks gebaseerd op het boek, gemaakt door Roel van Broekhoven (regisseur van o.a. emIn Europa/em, emO’Hanlons helden/em en emOnze man in Teheran/em) en gepresenteerd door Laurent Binet. strongDe pers over emHhhH /em/strong‘Een van de allermooiste boeken die ik de laatste jaren gelezen heb.’ Jan Siebelink ‘Niet gewoon bijzonder. Het is subliem.’ em*****/em emde Volkskrant /em‘Eng goed.’ emDe Groene Amsterdammer /em‘In Binets handen komt de geschiedenis tot leven.’ emTrouw/em Literatuur & Romans Thu, 21 Sep 2017 10:00:26 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789402308761 Een schitterende middag - Phillips Gin http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789026338991 ‘Een schitterende middag’ van Gin Phillips is een beklemmende, claustrofobische pageturner over de dunne lijn tussen goed en kwaad en de onverbrekelijke band tussen moeder en kind. De filmrechten van ‘Een schitterende middag’ zijn verkocht aan Warner Bros. De dierentuin is bijna leeg als Joan met haar vierjarige zoontje Lincoln naar de uitgang slentert. Het was een heerlijke, zonovergoten dag. Tot Joan schoten hoort en in een flits verderop mensen ziet liggen. Met Lincoln op de arm rent ze terug en vlucht een leegstaand hok in. Daar is ze veilig, voorlopig. Maar hoelang kan ze haar zoontje stilhouden? Elk geluid kan fataal zijn, en elke voetstap die ze hoort kan die van een moordenaar zijn. Zijn er nog andere bezoekers op de vlucht? In de angstaanjagende uren die volgen, zal Joan om haar kind te redden meer dan eens moeten kiezen tussen medemenselijkheid en dierlijk instinct. ‘Deze adrenaline-gedreven thriller raakt als een mokerslag.’ – Kirkus Reviews (starred) Thrillers & Spanning Thu, 21 Sep 2017 10:00:18 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789026338991 "" dagen zonder alcohol (E-boek) - Braeckevelt Lien http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789401445047 Enkele weken zonder alcohol doet wonderen!Je slaapt beter, je verliest gewicht, je huid straalt... en je bespaart er ook flink mee."" dagen zonder alcohol. Een duidelijke challenge!Maar hoe begin je daar nu aan? Wat zijn de belangrijkste redenen om te stoppen of te minderen? Wat is het effect op je lichaam? En hoe houd je het vol?Naast de wetenschappelijke achtergrond geeft Lien Braeckevelt, die zelf vier maanden geen alcohol dronk om zich voor te bereiden op een marathon, je ook heel wat tips, feiten, lekkere mocktailrecepten en ervaringen van andere enthousiastelingen. Kookboeken Thu, 21 Sep 2017 10:00:15 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789401445047 Eerlijk met mezelf - Maes Ria http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789089246240 Het waren vele kleine rivieren die samen de stroom vormden die me overspoelde. Een immense kracht die me onder water duwde en me paniekerig naar adem deed happen. Mijn ‘ik’ viel in stukjes uit elkaar tot er enkel nog wanhoop overbleef. Dat is hoe ik mijn depressie ervaren heb. Ik heb aan Ria Maes gevraagd om een boek te schrijven over deze donkere periode uit mijn leven omdat ik weet hoe belangrijk het is om begrepen te worden. Wij hopen met dit boek over de ziekte, maar ook over de aanleiding ertoe, het herstel en het leven erna, iets te kunnen betekenen voor mensen die door de ziekte getroffen worden en voor hun omgeving. Een depressie is namelijk geen uiting van zwakte of zelfmedelijden en de nood aan erkenning en begrip blijft niet alleen groot, maar kan letterlijk van levensbelang zijn. Literatuur & Romans Thu, 21 Sep 2017 10:00:11 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789089246240 Werk werk werk - Van Gerrewey Christophe http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789463102971 Werken is met meer of minder inspanning bezig zijn om iets te verrichten of te voltooien. Deze roman bestaat uit vijf gesprekken - of misschien zijn het vergaderingen - waarin werk centraal staat. Een professor, een manager op rust, een werkkracht in de culturele sector, een veelbelovende vorser en een jonge schrijver proberen hun dagen zinvol door te brengen. De arbeidsomstandigheden blijken danig veranderd in de eenentwintigste eeuw. Of we werken om te leven of leven om te werken is niet meteen duidelijk. Literatuur & Romans Thu, 21 Sep 2017 10:00:03 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789463102971 Ambtenarenrecht Wet- en regelgeving """" -"""""" - - http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013142136 Heeft u in uw dagelijkse praktijk te maken met ambtenarenrecht? In dat geval moet u erop kunnen vertrouwen dat u werkt met actuele regelgeving. Deze uitgave helpt u hierbij, met alle relevante wet- en regelgeving, besluiten en circulaires. Zo vindt u hierin de Ambtenarenwet, het ARAR, de Wet privatisering ABP, het Bezoldigingsbesluit, de Wet normering topinkomens en de Reisbesluiten. Business & Communicatie Wed, 20 Sep 2017 10:00:51 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789013142136 Dooie dagen - Hermans Pim http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789086664085 Dooie dagen: In de jaren vijftig groeit een jongen op in een ontwricht gezin. In de schaduw van het Ajax-stadion probeert hij zich te handhaven onder de tirannie van zijn moeder en de hoofdonderwijzer. De traumatische ervaringen brengen hem uit zijn evenwicht. In de zeventiger jaren leggen de hoofdpersonen uit zijn jeugd ineens het loodje. De politie tast in het duister. Als een van de slachtoffers een oude dienstkameraad blijkt te zijn moet de rechercheur bovendien zijn Indie-verleden onder ogen zien. Dooie dagen is niet alleen een spannende misdaadroman. Het boek geeft ook een fraai tijdsbeeld van de Amsterdamse arbeiderswijk Betondorp en van enkele belangrijke politieke en sociale thema's. Literatuur & Romans Wed, 20 Sep 2017 10:00:48 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789086664085 Ongeschreven regels, hoe je hardnekkige patronen in je team verandert - Figee Annemieke http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789082727715 Ongeschreven regels. Iedereen kent ze, iedereen gebruikt ze, maar niet iedereen benoemt ze. Terwijl ze veel effect hebben op de samenwerking en de resultaten van een team. Dit boek helpt je om de ongeschreven regels in je team en organisatie te herkennen en te veranderen waar dat nodig is. De auteurs beschrijven vier samenwerkingsculturen en de ongeschreven regels die daarbij horen. Ze geven tips om ongeschreven regels sneller te herkennen. Ze nemen je mee in hun methodiek om deze op luchtige wijze bespreekbaar te maken. De tips zijn niet alleen voor leidinggevenden en teamcoaches maar ook voor teamleden zelf zeer bruikbaar. Dat maakt het een heel bruikbaar boek voor zelfsturende teams. Business & Communicatie Wed, 20 Sep 2017 10:00:44 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789082727715 Oogwenk, ineens kan de vader van een jong gezin alleen nog met zijn ogen knipperen - van der Burgt Laura http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789492495273 Op een zonnige zondagmorgen in februari """""""" verandert het leven van de succesvolle expat Paul Trossel ( ) en zijn zwangere vrouw Arianne ( "") volledig. Terwijl zij staat te douchen en hun zoontje televisie kijkt, krijgt hij op de bank een hersenstaminfarct. Hij ontwaakt weken later als gevangene van zijn eigen lichaam. Zijn geest is nog vlijmscherp, maar zijn lijf volledig verlamd. Zelfs praten gaat niet meer. Van hun onbezorgde bestaan is in een klap niets meer over. Oogwenk is een confronterend, ontroerend en bij vlagen hilarisch boek over liefde, vriendschap en verrotte pech. Hoe lang houd je hoop? Hoeveel geef je op voor het geluk van je geliefde? Is een verlamde vader beter voor een kind dan geen vader? Kent vriendschap grenzen? En wat maakt het leven nou eigenlijk de moeite waard? Oogwenk is een zoektocht naar de antwoorden. Een beklemmend verhaal over de gevangenis van het locked-in syndroom prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie Journaliste Laura van der Burgt ( "") leerde Paul kennen tijdens een interview voor LINDA. Magazine over mensen met het locked-in syndroom. Oogwenk is haar tweede boek. \'Dit verhaal blies me van mijn sokken, ik heb het boek in een adem uitgelezen Jildou van der Bijl, algemeen hoofdredacteur LINDA. Gezondheid & Psychologie Wed, 20 Sep 2017 10:00:37 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789492495273 Het Venitiaans Concerto - Belaen Wim http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789089246189 Een nooit eerder ontdekt vioolconcerto van Mozart komt in handen van topdiplomaat Lord Percy Ashdown. Verrukt door deze vondst wil hij het concerto delen met de wereld. Hij verzamelt een indrukwekkende groep van topmuzikanten en organiseert drie concerten. In Venetie, Wenen en Londen. Zijn dochter, de beeldschone Amelia, zal in Londen de vioolsolo spelen. Maar nog voor het eerste concert plaatsvindt, wordt het meisje met de dood bedreigd. De Venetiaanse opvoering afgelasten is geen optie. Kunnen de lokale rechercheurs en MI"" de moord voor de ogen van de wereld verhinderen? Dit razend spannende verhaal dompelt je onder in een demonisch complot van obsessieve hartstocht, jaloezie en passionele romantiek. Literatuur & Romans Wed, 20 Sep 2017 10:00:31 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789089246189 Slaap!, Hoe je baby van ""-"" maanden doorslaapt - Willekes Susanne http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789000357352 strongDe eerste gecertificeerde Nederlandse kinderslaapcoach leert jouw baby door te slapen!/strong Slaap! is de slaapgids voor baby’s van ""-"" maanden geschreven door de eerste gecertificeerde kinderslaapcoach van Nederland, Susanne Willekes. In tegenstelling tot de meeste andere boeken die zich richten op slaap en baby’s legt Susanne uit dat ieder kind en iedere situatie uniek is en dan ook vraagt om een eigen aanpak. Sommige kinderen zijn van nature betere slapers dan anderen en een medische achtergrond en temperament kunnen een sleutelrol spelen. Susanne geeft ook voor deze ‘van de norm afwijkende’ gevallen aan wat de beste route is. Susanne schept realistische verwachtingen over doorslapen, stelt de moeder gerust, biedt herkenning en geeft nieuwe tools voor meer slaap en tegelijkertijd voor het omgaan met minder slaap. Slaap! biedt relevante en wetenschappelijke kennis over slaap op een concrete, humoristische, luchtige en toegankelijke manier. Geen ouder moet in zak en as zitten als hun baby na zes maanden nog niet slaapt, omdat ze vanaf dit (diepte)punt namelijk met behulp van coaching hun kind kunnen leren slapen. De boodschap: er is slaap aan het eind van de tunnel! • Geschreven door de eerste Nederlandse kinderslaapcoach • Haar praktijk The Sleep Agency startte in """" en heeft al honderden ouders met succes geholpen • Gericht op de moeder anno nu, die niet meer haar kind wil laten huilen of nachtvoedingen wil skippen| • Geen ‘one-size-fits-all’-methode, maar de beste enspecifieke hulp voor jouw kind strongSusanne Willekes/strong rondde in """""" haar rechtenstudie in Leiden af en startte haar carriere als sales-, event- en brandmanager bij een Amsterdamse uitgever. De intensieve periode vol slaapgebrek die volgde op de geboorte van haar oudste zoon – en zelfs leidde tot een postnatale depressie - vormde uiteindelijk de bron van inspiratie en motivatie. Tijdens de zwangerschap van haar derde kindje volgde Susanne de opleiding tot Gentle Sleep Coach in Amerika en startte in het najaar van """" haar praktijk The Sleep Agency. Als eerste gecertificeerde Nederlandse Kinderslaapcoach werkt ze met ouders van kinderen tussen zes maanden en zes jaar aan gedragsmatige slaapproblemen, en met baby’s tot zes maanden aan de zogeheten 'sleep shaping\'. Daarnaast blogt Susanne elke zes weken op babyen lifestylesite www.pretapregnant.com over slaap gerelateerde onderwerpen. Gezondheid & Psychologie Wed, 20 Sep 2017 10:00:20 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789000357352 Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid - Bekker Jan http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046964095 Vanaf """" zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het terrein van jeugdbeleid en jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Dat heeft grote gevolgen voor de kennis en vaardigheden van (aankomende) jeugdprofessionals. Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid richt zich op de verandering van de aanpak en uitvoering van het jeugd(zorg)beleid op lokaal niveau. In Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid draait het om de vraag hoe sociale en jeugdprofessionals om moeten gaan met het jeugd(zorg)beleid en hoe zij dit beleid kunnen beinvloeden. Het boek is gebaseerd op inzichten en ervaringen in bestuurlijke omgevingen, gemeentelijke diensten en onderwijs. Het behandelt actuele kennis en opvattingen binnen het werkveld jeugd(zorg)beleid en biedt concrete instrumenten, nieuwe oplossingen en interventietechnieken die het denken en handelen van sociale en jeugdprofessionals ondersteunen. Dit op de praktijk gerichte studie(werk)boek bevat talrijke verwerkingsopdrachten en onderzoeken. Het is een geactualiseerde uitgave van het studieboek Jeugdbeleid in transitie uit """""". In het voorjaar van """""" verscheen Jeugdbeleid in transitie. Dat was ruim voor de decentralisatie van het sociaal domein. Bij de invoering van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet lag de nadruk op de transitie. Het ging in belangrijke mate over \'technische\' zaken als wet- en regelgeving, budgetverdeling, besturing, inkoop, toezicht en verantwoording. Inmiddels zijn we twee jaar verder en gaat het nu meer om transformatie. Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid richt zich op de verandering van de aanpak en uitvoering van het jeugd(zorg)beleid op lokaal niveau. Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid richt zich op studenten van sociale en pedagogische studies. Daarnaast is het boek interessant voor (jeugd)professionals zoals leerkrachten, jeugdartsen, wijkverpleegkundigen, opvoedadviseurs, jongerenwerkers en (beleids)ambtenaren. Drs. Jan Bekker was docent en onderzoeksbegeleider bij de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam en is bestuurslid van de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP). Dr. Toby Witte is lector Maatschappelijke Zorg Risicojongeren bij het kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam. Mens en Maatschappij Wed, 20 Sep 2017 10:00:13 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789046964095 Gevangen in geluid, hoe oorsuizen een moeder tot het uiterste dreef - van Baarle Joan http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789491729980 Gaby Olthuis, moeder van twee kinderen, lijdt aan een ondraaglijke vorm van oorsuizen. Wanneer er na een jarenlange strijd geen verlichting komt, besluit ze tot euthanasie. Hoe is zij zover gekomen? In Gevangen in geluid beschrijft haar moeder, Joan van Baarle, de lange weg die Gaby heeft afgelegd langs medisch specialisten en alternatieve genezers. Gaby bleef hoop houden, tot op het laatste moment. Want boven alles wilde ze leven. Haar verhaal wordt afgewisseld met portretten van mensen die aan oorsuizen (tinnitus) lijden. Alleen al in Nederland hebben meer dan ,"" miljoen mensen hier last van. Gevangen in geluid volgt om die reden niet alleen de persoonlijke strijd van een jonge vrouw, maar geeft ook een belangrijk signaal ter voorkoming van deze nog ongeneeslijke aandoening. Joan van Baarle ( """") studeerde politicologie en had verschillende leidinggevende functies bij de opvang van asielzoekers en mishandelde vrouwen. Gezondheid & Psychologie Wed, 20 Sep 2017 10:00:03 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789491729980 De kennismaking, faxen aan Ger - Mizee Nicolien http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789028270374 In "" krijgt Nicolien Mizee les in scenarioschrijven van Ger Beukenkamp. Er ontvouwt zich een klassieke meester-leerlingrelatie. Nicolien ziet in Ger een boven de normale mensen verheven God. Om ook buiten de lessen haar gedachten aan de zijne te kunnen spiegelen, begint ze hem faxen te sturen. Eerst een paar, dan bijna dagelijks, vele jaren lang. Ger antwoordt nooit. De kennismaking. Faxen aan Ger ( ""¿ ) is het geopenbaarde deel van een eenzijdige fascinatie. En het is meer, het is een vormgegeven dagboek van Nicolien Mizee, haar worsteling met de sociale dienst, geld, vrienden, familie, het schrijven en met relaties. De kennismaking is een verzameling schitterende portretten, geestige gebeurtenissen, droevige misverstanden, wezenlijk gekonkel. Steeds oprecht, vaak briljant geformuleerd. Literatuur & Romans Tue, 19 Sep 2017 10:01:19 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789028270374 Weg - Beverly Bill http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789044538908 De bedachtzame vijftienjarige East werkt als bewaker van een drugspand. Wanneer de politie het pand oprolt, krijgt hij een zwaardere taak: samen met drie vrienden moet hij een potentiele getuige in het Midwesten uit de weg ruimen. Met een gammel busje en flink wat contant geld op zak verlaten de jongens voor het eerst van hun leven de stad waar ze zijn opgegroeid. Voor East wordt het een roadtrip met verstrekkende gevolgen. Thrillers & Spanning Tue, 19 Sep 2017 10:01:18 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789044538908 Het dienstmeisje van Degrelle, hoe Hannah Nadel de oorlog overleefde - Korkus Simone http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789463103008 De Joodse Hannah Nadel belandt tijdens de Tweede Wereldoorlog als dienstmeisje in het Brusselse huis van de zus van Leon Degrelle en ontsnapt op die manier aan de gruwelen van de Jodenvervolging. Simone Korkus wekt dit onwaarschijnlijke verhaal tot leven, ontmoet Hannahs Belgische redders en toont hoe het leven in oorlogstijd heel wat grijze zones bevat. Terwijl Simone Korkus het leven van Hannah in Brussel reconstrueert, stuit ze op familiegeheimen en loopt ze ook aan tegen haar eigen vooroordelen. Want wat is waarheid in de manier waarop we naar anderen kijken en hun gedrag beoordelen? En hoe vervormt ons geheugen trauma's zoals die na de Tweede Wereldoorlog? Het dienstmeisje van Degrelle is een opmerkelijk en persoonlijk verhaal dat tijdens de bezetting begint en doorloopt tot vandaag. Geschiedenis Tue, 19 Sep 2017 10:01:18 +0200 eBoekstunter http://www.eboekstunter.nl/index.php?page=8&lang=NL&product_id=9789463103008